De executeur en de vragende legitimaris

Deze week een vraag uit mijn praktijk, welke ik – met akkoord van client – met u deel. Ik ben executeur in de nalatenschap van mijn vader en heb te maken met mijn onterfde broer, die maar blijft vragen om bankafschriften en correspondentie. En maar vragen...

Magna Charta

In februari 2019 ben ik geintervieuwd door Magna Charta over “De legitieme portie”, de gevolgen van onterving en juridische...