mr. Christel Jaarsma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van  Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: 

– Erfrecht

Deze registratie verplicht mr. Christel Jaarsma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.