Deze week een vraag uit mijn praktijk, welke ik – met akkoord van client – met u deel.

Ik ben executeur in de nalatenschap van mijn vader en heb te maken met mijn onterfde broer, die maar blijft vragen om bankafschriften en correspondentie. En maar vragen stelt over ‘verduisterde bedragen’. Maar mag hij dat wel vragen?

Vragen mag natuurlijk altijd. Maar heeft uw broer ook recht op deze informatie? Heeft u hier als executeur een verplichting?

De wet is duidelijk als het gaat om informatie die een erfgenaam bij de executeur opvraagt (artikel 4:148 van het Burgerlijk Wetboek). De executeur heeft een uitgebreide informatieplicht richting een erfgenaam. Maar een legitimaris, een onterfd kind, is toch geen erfgenaam, zegt u nu? Dan geldt die verplichting toch niet richting een legitimaris?

Zo gemakkelijk komt de executeur er niet vanaf. De verplichting van de executeur wordt in de wet en in de jurisprudentie (rechtspraak) ook aan de legitimaris toegekend (4:78 van het Burgerlijk Wetboek, en bijbehorende jurisprudentie). Dus ja, de legitimaris heeft – tegenover de executeur en de erfgenamen – recht op inzage en op een afschrift van alle stukken die hij/zij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. In deze heeft de legitimaris ook recht op informatie over giften (waaronder schenkingen) die in het verleden zijn gedaan. Keerzijde is overigens dat de legitimaris hier zelf ook eerlijk een boekje open dient te doen.

Ik breng hier wel een nuance aan. Het is duidelijk, dat de executeur in deze een verplichting heeft richting de legitimaris. Maar als de legitimaris – zoals in dit geval – stelt, dat sprake zou zijn van ‘verduisterde bedragen’, en de executeur in deze redelijkerwijs niets aantreft in de administratie, dan is het in deze ook aan de legitimaris om met een toelichting op, dan wel onderbouwing van, zijn/haar stelling te komen.

Samengevat: ja, de legitimaris heeft wel degelijk recht op informatie, en dit recht is ruim. Maar, afhankelijk van het geval, ligt hier ook een verplichting bij de legitimaris om zijn/haar stellingen te onderbouwen/bewijzen.